az ru en

Ustalara məsləhət


07/02/2015 İnşaatda istifadə olunan boya növləri

Evlərdə istifadə olunan boyalar quruluşuna görə iki qrupa bölünür. Bunlar sintetik boyalar və emulsiyalardır (su bazlı boyalar)

07/02/2015 Qabarma

Qabarma - Boyanın üzərində oyuqların, qübbə şəklində formaların meydana gəlməsi prosesidir.

07/02/2015 Axma və yayılma

Axma və yayılma - Səthdə dalğalanmalar şəklində görünüşün əmələ gəlməsidir.

07/02/2015 Boyada örtmə problemi

Boyada örtmə problemi - Boyanın qeyri-şəffaflığının kifayət qədər olmamasıdır. Boyanın altındakı səthi tam örtməməsidir.

06/02/2015 Soyulma

Soyulma - Boyanın yarpaqlar və lentlər şəklində səthdən ayrılması vəziyyətidir

Köməkçilərimiz

360 görüntü - virtual gəzinti

Sual-cavab

ustalarameslehet